Závody

archiv

19. října 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

Zahájeny po třech oficiálních soutěžích pony, které začínají od 9 hodin!! Čas začátku bude upřesněn po uzávěrce přihlášek nejpozději v pátek 17.10. !!!

5. října 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

22. srpna 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 22. srpna 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

20. července 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

27. června 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 27. června 2014

VT - 60 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

30. května 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 30. KVÉTNA 2014

VT - 60 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

4. května 2014   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 4. května 2014

VT - 60 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

6. dubna 2014   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 6. DUBNA 2014

VT - 60 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

archiv

stáhnout v pdf

VT hobby závody OPŘETICE 2014

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 19. října 2014
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
  Transpofix písek 20m x 50m – krokování travnaté
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Petr Grünthal
  Člen sboru: Jan Matuška
  Člen sboru: Pavla Loudová
  Člen sboru: Jiří Holík
  Stavitel parkurů: Zdeněk Krpela

Doplňující informace:

Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí. Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice se může prezentovat pouze 1x v jedné soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou soutěžích za den - dle PJS! V rámci Hobby závodů platí PJS!

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000  Sb., který je při prezentaci vyžadován-Veterinární předpisy.

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 19.10. 2014

  • 1. Stupňovaná obtížnost do 40 cm (možno i s vodičem) - 11:00

   8 překážek bez žolíka do 40 cm. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

   Opracování od 10:45 hod - první skupiny !!!

  • 2. Stupňovaná obtížnost do 60 cm - 11:30

   8 překážek bez žolíka do 60 cm. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

  • 3. Stupňovaná obtížnost do 70 cm - 12:45

   8 překážek bez žolíka do 70 cm. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

  • 4. Stupňovaná obtížnost do 80 cm s žolíkem - 14:15

   8 překážek do 80 cm s žolíkem na posledním skoku. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

  • 5. Stupňovaná obtížnost do 90 cm s žolíkem - 15:30

   8 překážek do 90 cm s žolíkem na posledním skoku. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Před startem možnost absolvování jednoho libovolného skoku mimo žolíka.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

  • 6. Skoková soutěž Z s násl. rozeskakováním - 16:00

   Soutěž hodnocená dle čl 298.2.4. s následným rozeskakováním.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- Kč.

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Prodlouženo do pátku 17. 10. 2014 – 12:00 h. * www.jkopretice.cz - přihlašovací systém viz webnebo tel: 602 425 970 Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Časový rozvrh: prezentace 8,30 – 9,00 hod. začátek společného opracování po ukončení oficiální části nedělního programu cca po 11 hodině následně navazují ostatní soutěže Čas zahájení hobby bude upřesněn v pátek 17. 10. po uzávěrkách oficiální soutěží nedělního programu handicapů ZLP-SP
 4. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 5. Kancelář závodů: od 7,30 hod. pod věží rozhodčích
 6. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 7. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Petr Grünthal
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění