Závody

archiv

19. října 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

Zahájeny po třech oficiálních soutěžích pony, které začínají od 9 hodin!! Čas začátku bude upřesněn po uzávěrce přihlášek nejpozději v pátek 17.10. !!!

5. října 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

22. srpna 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 22. srpna 2014

VT - 40 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

20. července 2014   VT hobby závody OPŘETICE 2014

VT - 40 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

27. června 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 27. června 2014

VT - 60 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

30. května 2014   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 30. KVÉTNA 2014

VT - 60 - 100 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

4. května 2014   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 4. května 2014

VT - 60 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

6. dubna 2014   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 6. DUBNA 2014

VT - 60 - 110 CM * Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí.

archiv

stáhnout v pdf

HOBBY ZÁVODY OPŘETICE - 27. června 2014

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 27. června 2014
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Petr Grünthal
  Hlavní rozhodčí: Pavla Loudová
  Člen sboru: Ing. Jiří Holík
  Člen sboru: Jan Matuška
  Stavitel parkurů: Václav Hladík

Doplňující informace:

Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí. Jezdci s platnou licencí tuto musí uvádět v přihlášce, nelicentovaní se musí prokázat členskou kartou vydanou ČJF!!!

Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice se může prezentovat pouze 1x v jedné soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou soutěžích za den - dle PJS! V rámci Hobby závodů platí PJS!

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000  Sb., který je při prezentaci vyžadován-Veterinární předpisy.

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 27.6. 2014

  • 1. Dvoufázové skákání 60 / 70 cm - 14:00

   První fáze 8 překážek do 60 cm / druhá fáze 4 překážky do 70 cm. Bez kombinací. Čl 274.5.3

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. 

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

  • 2. Dvoufázové skákání 70 / 80 cm - 14:35

   První fáze 8 překážek do 70 cm / druhá fáze 4 překážky do 80 cm. Bez kombinací. Čl 274.5.3

   Společné opracování na kolbišti po skupinách. 

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

  • 3. Dvoufázové skákání 80 / 90 cm - 15:25

   První fáze 8 překážek do 80 cm / druhá fáze 4 překážky do 90 cm. Bez kombinací. Čl 274.5.3

   Před startem možnost absolvování jednoho libovolného skoku překážek 1. fáze!

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

  • 4. Dvoufázové skákání 90 / 100 cm - 16:15

   První fáze 8 překážek do 90 cm / druhá fáze 4 překážky do 100 cm. Bez kombinací. Čl 274.5.3

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

  • 5. Skoková soutěž Z s následným rozeskakováním - 16:45

   Soutěž hodnocena dle čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Vždy do čtvrtka 26. 6. 2014 - 18:00 hodin - přes webovou přihlášku
  Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova
  jkopretice@centrum.cz, tel: +420 602 425 970, 
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Časový rozvrh: prezentace od 13,00 hod. začátek společného opracování 14:00 hod. –  14:10 hod. - soutěž č. 1 a navazují ostatní soutěže
 4. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 5. Kancelář závodů: od 13,00 hod. pod věží rozhodčích
 6. služby: zdravotní péči zajišťuje Martina Oppltová , podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 7. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Petr Grünthal
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění