Závody

archiv

16. října 2016   Veřejný trénink - FINÁLE OPŘETICKÉHO HOBBY KLÁNÍ 2016

Pořadatelem veřejného tréninku je Opřetický dvůr, jenž není členem ČJF, tudíž je start povolen i jezdcům bez kartiček "hobby", start dvojic je na vlastní riziko, protože akce není pod jurisdikcí ČJF!!! Veškerá ostatní platná pravidla, ale platí!

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč - Opřetické Hobby klání 2016


STARTUJTE  A  SBÍREJTE BODY! V TOMTO  FINÁLOVÉM KOLE DVOJNÁSOBKY BODŮ!!!

2. října 2016   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016
4. září 2016   Hobby klání 2016
6. srpna 2016   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč - Opřetické Hobby klání 2016

3. července 2016   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč - Opřetické Hobby klání 2016

29. května 2016   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč - Opřetické Hobby klání 2016

Jezdci a koně či pony s licencemi se přihlašují přes ON-LINE systém ČJF - www.prihlasky.cjf.cz <<<

Úplné znění najdete v rozpise oficiálních závodů jejiž součástí hobby klání. Rozpis - ZDE <<<!

Děkujeme !!!

14. května 2016   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč - Opřetické Hobby klání 2016

1. května 2016   Opřetické hobby klání 2016

Jezdci a koně či pony s licencemi se přihlašují přes ON-LINE systém ČJF - www.prihlasky.cjf.cz <<<

Děkujeme !!!

9. dubna 2016   Cena města Bystřice 2016

Pro přihlášení využijte naší webovou přihlášku !!!!

archiv

Opřetický dvůr
stáhnout v pdf

OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2016

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 2. října 2016
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Ing. Adriana Grünthalová
  Člen sboru: Jan Matuška
  Stavitel parkurů: Václav Hladík

Doplňující informace:

Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí. Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice se může prezentovat pouze 1x v jedné soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou soutěžích za den - dle PJS! V rámci Hobby závodů platí PJS!

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000  Sb., který je při prezentaci vyžadován-Veterinární předpisy.

 

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 2.10. 2016

  • 1. Stupňovaná obtížnost do 60 cm - 10:00

   8 překážek do 60 cm. Hodnocení dle článku 269. Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- Kč.

  • 2. Stupňovaná obtížnost do 70 cm – bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016 - 00:00

   bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016 - dvojnásobky bodů !!!

   8 překážek do 70 cm. Hodnocení dle článku 269. Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- Kč.

  • 3. Stupňovaná obtížnost do 80 cm – bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016 - 00:00

   bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016 - dvojnásobky bodů !!!

   8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.

   Společné opracování na kolbišti po skupinách.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- Kč.

  • 4. Dvoufázové skákání 90/100 cm – bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016 - 00:00

   bodovaná soutěž do Opřetického hobby klání 2016-dvojnásobky bodů !!!

   8 překážek v první fázi bez kombinace, druhá fáze 4 překážky bez kombinace.

   Před startem možnost absolvování jednoho libovolného skoku první fáze

   Hodnocení dle článku 274.5.3. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- .

    

    

  • 5. Dvoufázové skákání 100/110 cm - 00:00

   8 překážek v první fázi bez kombinace, druhá fáze 4 překážky bez kombinace. Hodnocení dle článku 274.5.3. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS.

   Startovné 250,- Kč.

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Pátek 30. 9. - 20 hodin!
  Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova
  jkopretice@centrum.cz, tel: +420 602 425 970, +420 725 447 237
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Časový rozvrh: prezentace 8,30 – 9,00 hod.
  začátek společného opracování 9,45 hod. –  10,00 hod. - soutěž č. 1 a navazují ostatní soutěže  
 4. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 5. Kancelář závodů: od 8,30 hod. pod věží rozhodčích
 6. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 7. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2016

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Ing. Adriana Grünthalová
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění